باکس آفیس ویکند

باکس آفیس سینما با قابلیت تعریف چندین باکس آفیس با اطلاعات متفاوت

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$75M
 • فروش کل $157M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$30M
 • فروش کل $548M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$21M
 • فروش کل $102M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$6.7M
 • فروش کل $6.7M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$6.7M
 • فروش کل $180M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$5.4M
 • فروش کل $24M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$3.1M
 • فروش کل $8.1M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$1.8M
 • فروش کل $7.3M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$1.3M
 • فروش کل $20M
 • هفته اکران 10
 • فروش اخرهفته$871K
 • فروش کل $92M
pwa

وب اپلیکیشن هدف مووی را همین الان میتوانید به صفحه اصلی گوشی خود اضافه کنید.